Kunstgebit aanmeten

Uw kunstgebit, onze zorg!

De nieuwste technieken

Na een aantal jaar kan het nodig zijn uw volledige kunstgebit te vervangen. Vaak is vanwege slinkende kaakranden het kunstgebit losser komen te zitten. Dit kan zorgen voor pijn of er ontstaan eet- en spraakproblemen. De tandprotheticus biedt deskundige hulp. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat het probleem veroorzaakt wordt door afgesleten tanden en/of kiezen. In zo'n situatie adviseren wij de gehele prothese te vervangen.

  • Nederlands product
  • Efficiënte behandeling
  • Uiterste precisie: betere pasvorm
  • Uitmuntende kwaliteit
  • Digitale "backup" van uw kunstgebit

Als u in overleg met uw tandprotheticus besluit een nieuw kunstgebit te nemen, maakt u afspraken voor een intakegesprek/eerste afdruk, definitieve afdrukken, beetbepalingen, proefprothese, plaatsing van de definitieve prothese en nacontrole. Maar omdat wij sinds kort met nieuwe digitale technieken werken kunnen sommige tussenfase overgeslagen worden.

Hierdoor heeft u uw nieuwe prothese veel sneller en hoeft u minder vaak te komen. Een hele verbetering. Bij ons gaat het oude ambacht en nieuwe digitale techniek samen. Een enorme verbetering voor u als prothese drager.

Kunstgebit aanmeten scannen
Kunstgebit controleren na scannen
contact_small.png